FAC Philipstoren Leuven

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Deze pagina afdrukken.

 

 

 

Permanentie :
Hoofdzetel RSZ, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel
alle werkdagen van 09:00 - 11:30

 

*

 

Voor afspraak in FAC Leuven - RSZ Provinciale Directie Vlaams-Brabant:
mail naar DirVlaamsBrabant@rsz.fgove.be

 

*

 

Website: Website Rijksdienst voor Sociale Zekerheid