ADMINISTRATIE DOUANE EN ACCIJNZEN
PHILIPSSITE 3A BUS 4, 3001 LEUVEN
DIENST OPENINGSUREN TELEFOON
DOUANE & ACCIJNZEN REGIO
(da.regioman.leuven@minfin.fed.be)
op afspraak

 

0257 38660        

 

Team Aangifteopvolfging (TAO)
(da.buek.tao.leuven@minfin.fed.be)
0257 38650
Management & Marketing

- Team Klantenbeheer
da.klama.kb.leuven@minfin.fed.be

- ABC/SBC (controle en audit)
da.cabc.leuven@minfin.fed.be

 

0257 38630   

 

0257 38620

Afdeling behandelen van overtredingen

0257 38680